>>>Groepswijs XIII – Dordtse Schapenkoppen

>>>Groepswijs XIII – Dordtse Schapenkoppen<<<

Veel steden in Nederland kennen het fenomeen van een bijnaam voor de inwoners. Deze naam kan verbonden zijn aan een carnavalstraditie (Oeteldonk – Den Bosch), een scheldnaam of geuzennaam (Glibbers – Leiden) zijn of voortkomen uit de beroepen die lang in...
>>>Groepswijs XII – Gasthuis

>>>Groepswijs XII – Gasthuis<<<

Gasthuizen komen in veel steden voor, maar wat is een gasthuis nu precies? In de loop van de eeuwen is de betekenis hiervan veranderd. In eerste instantie opgericht als huis om gasten -vreemdelingen- op te vangen, wordt het vanaf de middeleeuwen een instelling waar...
Groepswijs X – Bier door de eeuwen heen

Groepswijs X – Bier door de eeuwen heen

Vroeger was het water in een stad te vies om te drinken. Dus dronken kinderen en volwassenen bier, maar wel met een heel laag alcoholpercentage. Het is dus niet vreemd dat de steden vergeven waren van de brouwerijen. Naar mate de waterkwaliteit verbeterde en er meer...
Groepswijs IX – Straffe middeleeuwen

Groepswijs IX – Straffe middeleeuwen

In de Middeleeuwen werd vaak aan straten die naar de gevangenis of gerechtsplaats leidden de naam Diefsteeg gegeven. Meestal werd ook het lijk van de dief door deze straat of steeg naar het Galgeveld gevoerd. De Leidse Diefsteeg heette vroeger Gravinnesteeg en de...